Jaarstukken Vroedschap

Jaarverslag van de vroedschap Fransum 2021     

Het jaar 2021 stond niet alleen in het teken van het 50 jarig jubileum, dat afgelopen oktober is gevierd, maar vooral van de belemmeringen veroorzaakt door de Coronapandemie. Zo moest de kerk begin dit jaar voor de tweede maal op slot. Daarna was het zeer beperkt mogelijk bezoekers toe te laten, laat staan dat er grootschaliger evenementen konden worden georganiseerd. Toch is het aantal passanten veel groter geweest dan verwacht, getuige de vele loftuitingen die er zijn geschreven in het gastenboek. Ook lukte het om kleine gezelschappen te laten spelen en ook opnames te laten maken. Dit allemaal in besloten setting.

Een groot succes was de samenwerking met keramist Wim de Boer van Atelier ’t Voorend te Winsum, die eind juli en begin augustus gedurende 2 weken open atelier in Fransum heeft gehouden. Hij heeft ter gelegenheid van ons jubileum kloostermoppen gemaakt voor onze burgers en met name voor het echtpaar Verel dat nog eens extra in het zonnetje werd gezet tijdens de muzikale jubileummiddag op 23 oktober.

Op 1 september was in Fransum de aftrap van de Open Monumentendag 2021. Door wethouder Hielke Westra van de gemeente Westerkwartier werd Fransum uitgeroepen tot steunpunt 2021. Een fraaie oorkonde siert nu onze toog. Op de openmonumentendag zelf, 11 september, was er veel belangstelling van passanten voor het kerkje.  Tweemaal is Fransum dit jaar even opgedoken bij de lokale TV stations, hetgeen ook weer wat publiciteit opleverde.

Onze personele samenstelling 2021:

Joost Boskamp, voorzitter, Jan Rijkmans, secretaris, Ellen van der Heijdt, penningmeesteres, Josien Rijkmans-van der Laan, verhuur, en Albert Doesburg, onderhoud van de kerk.

Oscar Bruijn is dit jaar gestopt met het schoonhouden van ons sanitair. Marijke Pastoor-Hoenderken uit Den Ham heeft hem opgevolgd en vervult deze taak met verve. Harry Hogewerf heeft de wierde verlaten. De nieuwe bewoners tegenover de kerk zijn Jeroen Ponten en Ellen van der Ham. Ook zij voelen zich verantwoordelijk voor het wel en wee van de kerk. Kees stopt op korte termijn met de boerderij maar  heeft gelukkig een opvolger gevonden.

Bij de overdracht van opstallen en de grond is vastgelegd dat de strook grond/berm aan de noordzijde van de weg vanaf het witte toegangshek tot aan de eerste haakse  bocht eigendom van de SOGK wordt. Deze strook, aan weerszijden van het rustpunt, is voortaan ons parkeerterrein.

Deze zomer ging de verwarming definitief ter ziele en is in opdracht van de SOGK een nieuwe geïnstalleerd.

Dit najaar is de dakruiter opnieuw geschilderd.

Financiën:  Ondanks verminderde huurinkomsten doordat wij dit jaar geen huur hebben gevraagd van professionele musici, hebben we niet ingeteerd op ons vermogen. De reserves zijn nog als afgelopen jaren. Door stagneren van de verbouwplannen van de keuken hebben we nog geen renovatiesubsidie kunnen aanvragen.

Van de evenementen die dit jaar doorgang konden vinden zijn de volgende vermeldenswaard:

19 juni, VLAM saxofoonkwartet

12 september, optreden van het Laurens Moreno Ensemble

26 september, het Noord-Nederlands saxofoonkwartet

3 oktober, klankschalen optreden door Folkert Rienstra en Hans Battenberg

23 oktober, lustrumfeest met veel muziek ter viering van 50 jaar vroedschap

31 oktober, optreden Bennie Huisman: ‘de lange reis naar Berlijn’

6 november optreden Lac ensemble: vertel-muziektheatervoorstelling

Per 1 november zijn er ruim 70 burgers die een bijdrage hebben voldaan. Er tekent zich een gestage stijging af.

Jan Rijkmans, secretaris

december 2021