Nieuwsberichten

Fransum in Coronatijd (vervolg)

Geachte burgers,

De laatste vier maanden heeft het culturele leven een fikse stagnatie opgelopen.

Het Corona-virus en de RIVM maatregelen hebben voor velen tot ernstige beperkingen geleid.

De Vroedschap heeft de eerste vier maanden van de “ intelligente lockdown “ de kerk voor individuele bezoekers open gehouden. Wel hebben wij het toilet voorlopig moeten sluiten.

Uit de hartenkreten in het gastenboek merken wij, dat toch nog velen een uitstapje naar de wierde hebben ondernomen. Het verheugt ons, dat men het de rust en verstilling in de kerk weet te waarderen.

De vroedschap heeft gehoor gegeven aan de oproep van de kerken in Nederland om vanaf eind maart tot 5 mei iedere woensdagavond van 19.00uur tot 19.15uur de kerkklokken te luiden als teken van hoop en troost. 7x Heeft de klok van Fransum geklonken over het Middag-Humsterland.

In protocollen hebben we deze maatregelen verwoord. U vindt deze bij het hoofdstuk “verhuur”. De regels voor de individuele passanten staan aangeplakt bij de kerk en zijn op het prikbord bevestigd. Tot het moment dat van overheidswege meer verruiming mogelijk wordt geacht, blijven deze regels van kracht. Wij volgen daarbij de regels die de Stichting Oude Groninger Kerken voor al haar monumenten heeft afgekondigd.

Wij hopen in de  tweede helft van dit jaar weer beperkt activiteiten te kunnen organiseren en gezelschappen toe te laten. Uitvoerende kunstenaars, die financieel afhankelijk zijn van optredens bieden wij gedurende dit jaar de mogelijkheid de kerk gratis te gebruiken. De vroedschap zal waar mogelijk hen ondersteunen.

Namens de Vroedschap Fransum,

Joost Boskamp

Uncategorized

Kwartetdag Fransum 2019

Fransum , 8 juli 2019

Bericht aan de kamermusici ,

Kwartetdag 2019 werd gisteren ondanks een spatje regen een stralende muzikale happening op de wierde van Fransum.

In een feestelijk intermezzo voerden een twintigtal strijkers , dit keer met orgel en fagot ondersteuning, het derde Brandenburgse concert van Joh.S.Bach uit .

De hele middag werd er geconcentreerd gemusiceerd door acht verschillende ensembles.

De organisatie was onder de indruk van de goede voorbereiding van de ensembles en het fraaie samenspel. Werken van Bach tot Debussy , van trio tot sextet lieten het gehele pallet van de kamermuziek horen.   De middag werd traditiegetrouw afgesloten met het gezamenlijk uitvoeren van enkele werken van Mouret en Dvorak, de energie spatte er af!

Wij danken alle spelers en luisteraars voor hun enthousiaste medewerking.

Voor 2020 hebben wij de kerk wederom gereserveerd voor de KWARTETDAG GRONINGEN 2020.

Op Zaterdag 4 juli tussen 12.00 en 20.00 uur zal zich dit muziekfestijn weer afspelen.

Noteert u het vast in de (electronische ? ) agenda. Later dit jaar volgen nadere berichten.

Romana Porumb en Joost Boskamp