Nieuwsberichten

Voorjaarsbrief 2021

Geachte burger van Fransum,

Fransum zit al enige maanden op slot. Een uitzonderlijke situatie waar niemand blij mee is. Alle activiteiten liggen stil. Zoals u gemerkt zult hebben, zijn de dappere pogingen om concertjes coronaproof te organiseren grotendeels gestrand omdat de lockdown maatregelen telkens weer verder werden aangescherpt. Wel hebben we de kerk enige malen kunnen aanbieden aan musici die een geluidsopname hebben gemaakt. Zo heeft het trio Anamesa  van Leonieke Toering op 31 januari jl. een video-opname gemaakt die middels bijgaande link is te horen en te zien https://www.youtube.com/channel/UCf_LTVDANhbWYvOWCzgBwHg

De aangekondigde schoonmaak dag op 27 maart is tot nader order uitgesteld.

Wij hopen dat we door de vaccinatie campagne in de loop van het jaar weer activiteiten kunnen organiseren zonder bang te hoeven zijn dat deze op het laatste moment weer niet door kunnen gaan. De stoelen in de kerk staan op anderhalve meter op u te wachten! Er staan, voor ons gelukkig, een behoorlijk aantal musici te trappelen om dit jaar in Fransum te kunnen optreden. Helaas is het nu niet zinvol dit allemaal met u te delen. We hopen dit op afzienbare termijn wel te kunnen doen middels een extra mail.

We zullen ook onze website met de rubriek evenementen nauwkeurig bijhouden.

Het zal de meesten van u ontgaan zijn, maar:

DE VROEDSCHAP FRANSUM BESTAAT DIT JAAR 50 JAAR!!

Wij beraden ons hoe we, ondanks corona, deze mijlpaal kunnen gedenken. Hierover zullen we onze burgers uiteraard berichten.

Oscar de Bruijn, die het sanitair in Fransum onderhoudt, stopt hiermee eind dit jaar. Wij zijn op zoek naar een opvolg(st)er. Suggesties zijn welkom via  vroedschapfransum@gmail.com

De beide broers Hogewerf stoppen op termijn met het boerenbedrijf en de bed en breakfast  “de stallen”. Zij dragen ons kerkje een zeer warm hart toe. Zij zullen er zorg voor dragen dat hun opvolgers de belangen van Fransum en haar burgers goed in het oog zullen houden. Hoe het allemaal precies gaat lopen, is nog onbekend. De gesprekken met o.a. de SOGK zijn gaande.

Wat betreft de aanpassingen aan de keuken verloopt het proces traag. We hebben 2 offertes gevraagd die we binnenkort hopen te kunnen beoordelen. Op zijn vroegst zou het in juli as mogelijk zijn om met het werk te beginnen en we proberen de renovatie met zo weinig mogelijke overlast voor eventuele huurders te laten plaatsvinden.

Tot slot verzoek ik u om de burgerbijdrage van 2021 te voldoen. Voor uw administratie heb ik een aparte nota toegevoegd.

Jan Rijkmans secretaris

P.S. Zojuist bereikt ons het bericht dat passantenbezoek aan de kerk weer is toegestaan. Wij doen de deur dus weer open!!