VERHUUR

De kerk is te huur voor 50 euro per dagdeel. Op de pagina ‘agenda’ is te zien of de kerk beschikbaar is op de gewenste datum. Vul het contactformulier in of stuur een mail naar vroedschapfransum@gmail.com of neem telefonisch contact op met J Rijkmans-vanderLaan 0617468271

De kerk is uitermate geschikt voor een repetitie met een klein ensemble dat te groot is voor een huiskamer.

Na 1 jaar burgerschap is de huur slechts de helft. Dus meld je aan als burger voor 25 euro per jaar! Zie elders op de site.

Musici die wat betreft hun inkomen afhankelijk zijn van optredens, zijn tot nader order vrijgesteld van huurpenningen.

Protocol voor concertbezoek in de kerk van Fransum vanwege het Coronavirus.

Volg de aanwijzingen, evt op papier over gedragen, van de medewerker van Fransum.

De bezoekers gaan na binnenkomst, op 1,5m afstand van de medebezoekers, direct op de aangewezen stoel zitten. (deze niet verplaatsen en onderweg niet talmen!) Na afloop zonder dralen de kerk op gepaste afstand van elkaar, rij voor rij, verlaten. Let erop dat niemand u tegemoet komt in het portaal zowel naar binnen als naar buiten.

Alleen bezoekers met een reservering worden toegelaten en zij worden buiten de kerk afgevinkt van de tevoren opgestelde bezoekerslijst.(maximaal 24 personen) De huurder zorgt voor de mogelijkheid om te reserveren. Betalen moet tegelijk met de reservering geschieden. 

Catering is niet mogelijk. Voor een glas water kan worden gezorgd.

De musici (maximaal 5) houden zich zoveel mogelijk op in het koor, hun podium. Hun contactpersoon tekent te voren een akkoordverklaring aangaande de coronaregels van de kerk en aangaande de specifieke afspraken gemaakt met de vroedschap.

Het toiletgebruik is toegestaan en er wordt door de huurder gezorgd voor desinfectievloeistof en tissues bij de ingang van de kerk. De vroedschap draagt zorg voor toiletreiniging voor en na het concert.

Mondkapjes zijn verplicht totdat men op een vaste plaats zit

Protocol voor besloten bijeenkomsten in de kerk van Fransum vanwege het Coronavirus.

-Besloten bijeenkomst:

Met de huurder van de kerk voor een besloten bijeenkomst worden de coronavoorschriften zoals opgesteld door de SOGK doorgenomen en aangepast aan de aard de bijeenkomst, waarna de huurder de aangepaste overeenkomst tekent voor akkoord.

De huurder zorgt zelf voor desinfectievloeistof en tissues bij de ingang van de kerk.

Het aantal aanwezigen zal in overleg met de huurder worden vastgesteld en zal rond de 10 a 12 liggen.

Toiletgebruik is toegestaan. De vroedschap draagt zorg voor toiletreiniging voor en na de bijeenkomst.

De huurder let met name op het afstand houden in portaal en keuken. In de keuken kan maar 1 persoon tegelijk aanwezig zijn. In geval van maaltijd bereiding kan het verstandig zijn zo veel mogelijk van huis mee te nemen. De afwas kan maar door 1 persoon gedaan worden.

Mondkapjes zijn niet verplicht.