VERHUUR

De kerk is te huur voor €50.- per dagdeel. Voor een hele dag €100.- Op de pagina ‘agenda’ is te zien of de kerk beschikbaar is op de gewenste datum. Vul het contactformulier in of stuur een mail naar vroedschapfransum@gmail.com of neem telefonisch contact op met J Rijkmans-vanderLaan 0617468271

De kerk is ook uitermate geschikt voor een repetitie met een klein ensemble dat te groot is voor een huiskamer.

Bij meerjarig burgerschap is de huur slechts de helft. Dus meld je aan als burger voor 25 euro per jaar! Zie elders op de site.

Huurreglement Kerk Fransum

Huurder oriënteert zich omtrent inventaris kerk, keuken en barmeubel en houdt zich vervolgens aan onderstaande spelregels:

 1. Ga met eerbied om met deze oude ‘dame’ uit begin 13e eeuw! De huurder verplicht zich het gehuurde alleen te gebruiken voor de overeengekomen activiteiten. Onderhuur is niet toegestaan. Schade aan het gehuurde door huurder en/of diens gezelschap dient volledig vergoed te worden door huurder. Het oordeel van verhuurder of een door verhuurder aangetrokken deskundige is hierin leidend.
 2. Maximumaantal bezoekers/gasten in de kerk is 75: brandweerverordening. Tijdens de Coronacrisis is het aantal afhankelijk van het soort activiteit.
 3. Laat de kerk achter zoals U hem hebt aangetroffen: schoon en opgeruimd.
 4. Neem alle afval zelf mee. De vuilniswagen komt niet in Fransum. Laat van eigen meegebrachte drink- en etenswaren niets achter.
 5. Doe de eventuele afwas grondig, denk aan degenen die na U komen. Gebruikte en dus vuile theedoeken kunnen achtergelaten worden (groene wasmand). Niet meenemen om zelf thuis te wassen!
 6. Sluit vocht aantrekkende waren als suiker e.d. weer netjes op in hun (plastic) dozen. Neem zelf meegebrachte etenswaren weer mee.
 7. Gebruik van frituurpannen is niet toegestaan.
 8. Gebruik van extra elektrische apparatuur kan alleen in overleg met verhuurder.
 9. Controleer voor het verlaten van de kerk of alle elektrische apparatuur en verlichting is uitgeschakeld, dan wel losgekoppeld. De thermostaat moet op 8 graden teruggezet worden.
 10. De piano staat links op geringe afstand van de muur (het plateautje waarop het staat, heeft uitstekende wielen). Dit is om vocht en schimmel van de muur op afstand te houden. Indien gewenst kan hij verreden worden. Doe dit voorzichtig: verrijdt ‘tillend’ om beschadiging van de plavuizen (en muur!) zoveel mogelijk te voorkomen.
 11. Parkeren van auto’s is toegestaan  na de laatste bocht links op het gras tot aan het toegangshek van de kerk. Zorg er te allen tijde voor dat de weg doorgankelijk blijft voor tractor, melkwagen en andere hulpdiensten. Rijd niet voorbij de boerderij rechts  Verwacht U veel bezoekers per auto, dan is het verstandig iemand aan te stellen die het parkeren efficiënt laat gebeuren: auto’s in posities loodrecht op de weg met de wielaandrijving zo dicht mogelijk bij de verharde weg.(meestal dus achterwaarts naar de afrastering) Rijd voorzichtig bij nat weer. Maak er geen modderpoel van.
 12. In principe is tijdens de verhuring GEEN vroedschapslid aanwezig, tenzij anders is afgesproken

Fransum,  september 2021