VERHUUR

Voor vragen over de verhuur van de kerk:

J Rijkmans-vanderLaan          vroedschapfransum@gmail.com    Tel 0617468271

Rekeningnummer Vroedschap Fransum:  NL57INGB0003158381  

en b.g.g. een van de contactadressen van de Vroedschap Fransum  

Functie

Naam Adres Telefoon e-mail

Voorzitter

J.J. Boskamp

Grotestraat 3

9781HA Bedum

050-3013722

06-53738709

j.j.boskamp@kpnplanet.nl

Secretaris

J. Rijkmans

Lageweg 10

9321VM Peize

050-3139670

06-53932236

janrijkmans51@gmail.com

Penningmeester

D.J. van der Meijden

Langs de Tocht 17

9771BR Sauwerd

06-20659931

d.vandermeijden@outlook.com

Protocol voor concertbezoek in de kerk van Fransum vanwege het Coronavirus.

Volg de aanwijzingen, evt op papier over gedragen, van de medewerker van Fransum.

De bezoekers gaan na binnenkomst, op 1,5m afstand van de medebezoekers, direct op de aangewezen stoel zitten. (deze niet verplaatsen en onderweg niet talmen!) Na afloop zonder dralen de kerk op gepaste afstand van elkaar, rij voor rij, verlaten. Let erop dat niemand u tegemoet komt in het portaal zowel naar binnen als naar buiten.

Alleen bezoekers met een reservering worden toegelaten en zij worden buiten de kerk afgevinkt van de tevoren opgestelde bezoekerslijst.(maximaal 24 personen) De huurder zorgt voor de mogelijkheid om te reserveren. Betalen moet tegelijk met de reservering geschieden. 

Catering is niet mogelijk. Voor een glas water kan worden gezorgd.

De musici (maximaal 5) houden zich zoveel mogelijk op in het koor, hun podium. Hun contactpersoon tekent te voren een akkoordverklaring aangaande de coronaregels van de kerk en aangaande de specifieke afspraken gemaakt met de vroedschap.

Het toiletgebruik is toegestaan en er wordt door de huurder gezorgd voor desinfectievloeistof en tissues bij de ingang van de kerk. Vooraf mag de huurder de tape van de toiletdeur halen. Na afloop moet er weer een nieuwe op geplakt worden ( Tape ligt in de linker la van het keukenblok) De vroedschap draagt zorg voor toiletreiniging voor en na het concert.

Mondkapjes zijn niet verplicht

Protocol voor besloten bijeenkomsten in de kerk van Fransum vanwege het Coronavirus.

-Besloten bijeenkomst:

Met de huurder van de kerk voor een besloten bijeenkomst worden de coronavoorschriften zoals opgesteld door de SOGK doorgenomen en aangepast aan de aard de bijeenkomst, waarna de huurder de aangepaste overeenkomst tekent voor akkoord.

De huurder zorgt zelf voor desinfectievloeistof en tissues bij de ingang van de kerk.

Het aantal aanwezigen zal in overleg met de huurder worden vastgesteld en zal rond de 10 a 12 liggen.

Toiletgebruik is toegestaan. De vroedschap draagt zorg voor toiletreiniging voor en na de bijeenkomst. De huurder kan de tape aan de toiletdeur bij aanvang verwijderen en na afloop weer een nieuwe aanbrengen( ligt in linker la van het keukenblok)

De huurder let met name op het afstand houden in portaal en keuken. In de keuken kan maar 1 persoon tegelijk aanwezig zijn. In geval van maaltijd bereiding kan het verstandig zijn zo veel mogelijk van huis mee te nemen. De afwas kan maar door 1 persoon gedaan worden.

Mondkapjes zijn niet verplicht.