Nieuwsberichten

Burgerbrief voorjaar 2022

Geachte burger van Fransum                                             Peize, 15 februari 2022

De in november van het afgelopen jaar geuite hoop dat de geplande concertjes doorgang konden vinden, is toch de bodem ingeslagen. Een hernieuwde lockdown deed Fransum weer op slot gaan. Het Silvesterconcert is weer een jaar uitgesteld. Het concert met Hans Rijkmans en Hans Erik Dijkstra proberen we nog in de loop van dit jaar te plannen.

Gelukkig kunnen de volgende concerten weer doorgaan en zoals we zojuist hebben gehoord, zelfs zonder beperkingen.

20 februari 15:00u Duo Mjamera: viool en accordeon. Toegang €10

6 maart 15:00u de welbekende zigeunerkapel Cserebogar. Toegang €10. Geen pinbetaling mogelijk.

12 Maart 20:00u Robert Koolstra klavecimbel. Concert nr 3 in het project van Stichting MeerBach alle klavecimbelwerken van Bach uit te voeren. Toegang €10

Op 1 mei 15:00u zal Ynze Dam een concert geven voor altviool solo speciaal voor de burgers. Toegang vrij, maar bij de uitgang staat een vioolkist.

26 juni komen alle neven en nichten van onze secretaris bijeen in het kader van de door hen zogenoemde “Cousinade”. Zij geven ’s middags om 15.00uur een concert in wisselende samenstelling. Toegang is vrij.

Net als de afgelopen zomer zal Wim de Boer, keramist te Winsum, weer open atelier houden in Fransum van 5 tm 18 augustus. De actie met de kloostermoppen was een succes. Er is met Wim afgesproken dat het mogelijk blijft deze kloostermop (25 euro) te bestellen. Via de verkooptafel in de kerk wordt hier ook ruchtbaarheid aan gegeven: voorend56@home.nl

Op 2 april houden we de schoonmaakdag. U bent van harte uitgenodigd dan de handen uit de mouwen te steken. Koffie en gebak is de beloning. Mede daarom graag aanmelden via  vroedschapfransum@gmail.com  Anders is er misschien niet genoeg gebak!

Het orgel is ontdaan van stof en spinrag en zelfs in de boenwas gezet. De kastdeuren aan de achterzijde kunnen weer open. De firma Mense Ruiter komt binnenkort inspecteren of er nog meer onderhoud gepleegd moet worden. Wij hebben ons verzekerd van de steun en het advies van Piet Groenendijk, organist/componist en orgelmentor van de SOGK. Onlangs is bevestigd dat het orgel eigendom is van de burgers van Fransum. Zij hebben destijds het geld bijeen gesprokkeld om het te bekostigen. Daarbij is ook een mondelinge toezegging van destijds zwart op wit gezet, namelijk dat de SOGK eigenaar van het orgel wordt mocht de vroedschap er de brui aan geven of anderszins in gebreke blijven. Burgers! Let op uw zaak.

Het vochtprobleem van de piano is opgelost. Via de firma Steenhuis is er in de piano een vocht sensor geplaatst gekoppeld aan een verwarmingselement. Vanaf het moment van plaatsing hebben zich geen onwillige of hangende toetsen meer voorgedaan.

De verbouwingsplannen van de keuken naderen het uitvoeringsniveau. De keuken is bijna besteld. De kogel is door de kerk zogezegd.

Het is een kostbare onderneming. Enerzijds stijgen de kosten van arbeid en materialen, anderzijds zijn wij door de Coronacrisis huurinkomsten misgelopen. We gaan er van uit dat na het voltooien van het project de bodem van de schatkist bereikt is. De totale kosten bedragen plusminus 15.000euro.

Bijgaand treft u het verzoek ook voor 2022 Fransum te steunen met uw burgerbijdrage. Daarbij brengen we de nuancering aan dat de bijdrage minimaal 25euro bedraagt. Wij hopen dat u bereid bent dit jaar dieper in de buidel te tasten dan anders. Bij de concerten waarvan de toegang in principe vrij is, houden we een collecte middels een open vioolkist bij de in/uitgang. Alle beetjes helpen.

We zullen ons beraden over een feestelijke opening van de keuken als het project achter de rug is.

Met vriendelijke groeten

Jan Rijkmans secretaris vroedschap

Nieuwsberichten

Echtpaar Dick en Rieteke Verel geridderd


Wij zijn zeer verheugd dat 28 april 2021 het echtpaar Verel is geridderd in de orde van Oranje Nassau. Zij hebben deze onderscheiding gekregen niet alleen op grond van hun verdiensten voor het muziekinstrumenten museum te Vosbergen maar ook voor hun jarenlange inzet voor de kerk van Fransum. Zij waren de oprichters van de vroedschap en hebben hiervan 50 jaar lang deel uitgemaakt.    Op zaterdag 23 oktober a.s. zal ter ere van hen een feestelijke en muzikale bijeenkomst in Fransum gehouden worden waarbij u als burger van harte uitgenodigd bent. De uitnodigingen voor de feestelijke middag zijn de deur uit.                              

De ridders Dick en Rieteke Verel