Nieuwsberichten

Echtpaar Dick en Rieteke Verel geridderd


Wij zijn zeer verheugd dat 28 april jl het echtpaar Verel is geridderd in de orde van Oranje Nassau. Zij hebben deze onderscheiding gekregen niet alleen op grond van hun verdiensten voor het muziekinstrumenten museum te Vosbergen maar ook voor hun jarenlange inzet voor de kerk van Fransum. Zij waren de oprichters van de vroedschap en hebben hiervan 50 jaar lang deel uitgemaakt.    Op zaterdag 23 oktober a.s. zal ter ere van hen een feestelijke en muzikale bijeenkomst in Fransum gehouden worden waarbij u als burger van harte uitgenodigd bent. Nadere details zullen nog volgen.                               

image.png
Nieuwsberichten

Voorjaarsbrief 2021

Geachte burger van Fransum,

Fransum zit al enige maanden op slot. Een uitzonderlijke situatie waar niemand blij mee is. Alle activiteiten liggen stil. Zoals u gemerkt zult hebben, zijn de dappere pogingen om concertjes coronaproof te organiseren grotendeels gestrand omdat de lockdown maatregelen telkens weer verder werden aangescherpt. Wel hebben we de kerk enige malen kunnen aanbieden aan musici die een geluidsopname hebben gemaakt. Zo heeft het trio Anamesa  van Leonieke Toering op 31 januari jl. een video-opname gemaakt die middels bijgaande link is te horen en te zien https://www.youtube.com/channel/UCf_LTVDANhbWYvOWCzgBwHg

De aangekondigde schoonmaak dag op 27 maart is tot nader order uitgesteld.

Wij hopen dat we door de vaccinatie campagne in de loop van het jaar weer activiteiten kunnen organiseren zonder bang te hoeven zijn dat deze op het laatste moment weer niet door kunnen gaan. De stoelen in de kerk staan op anderhalve meter op u te wachten! Er staan, voor ons gelukkig, een behoorlijk aantal musici te trappelen om dit jaar in Fransum te kunnen optreden. Helaas is het nu niet zinvol dit allemaal met u te delen. We hopen dit op afzienbare termijn wel te kunnen doen middels een extra mail.

We zullen ook onze website met de rubriek evenementen nauwkeurig bijhouden.

Het zal de meesten van u ontgaan zijn, maar:

DE VROEDSCHAP FRANSUM BESTAAT DIT JAAR 50 JAAR!!

Wij beraden ons hoe we, ondanks corona, deze mijlpaal kunnen gedenken. Hierover zullen we onze burgers uiteraard berichten.

Oscar de Bruijn, die het sanitair in Fransum onderhoudt, stopt hiermee eind dit jaar. Wij zijn op zoek naar een opvolg(st)er. Suggesties zijn welkom via  vroedschapfransum@gmail.com

De beide broers Hogewerf stoppen op termijn met het boerenbedrijf en de bed en breakfast  “de stallen”. Zij dragen ons kerkje een zeer warm hart toe. Zij zullen er zorg voor dragen dat hun opvolgers de belangen van Fransum en haar burgers goed in het oog zullen houden. Hoe het allemaal precies gaat lopen, is nog onbekend. De gesprekken met o.a. de SOGK zijn gaande.

Wat betreft de aanpassingen aan de keuken verloopt het proces traag. We hebben 2 offertes gevraagd die we binnenkort hopen te kunnen beoordelen. Op zijn vroegst zou het in juli as mogelijk zijn om met het werk te beginnen en we proberen de renovatie met zo weinig mogelijke overlast voor eventuele huurders te laten plaatsvinden.

Tot slot verzoek ik u om de burgerbijdrage van 2021 te voldoen. Voor uw administratie heb ik een aparte nota toegevoegd.

Jan Rijkmans secretaris

P.S. Zojuist bereikt ons het bericht dat passantenbezoek aan de kerk weer is toegestaan. Wij doen de deur dus weer open!!

Nieuwsberichten

Najaarsbrief 2020

                                           

Geachte burgers van Fransum,                                             Peize,  Oktober 2020

Zoals u wel gehoord en begrepen zult hebben, zijn alle activiteiten die werden aangekondigd in de voorjaarsbrief afgezegd of uitgesteld. Desondanks is het niet stil gebleven in Fransum. Juist door de inperkende maatregelen die de Coronacrisis nog steeds met zich meebrengt, is Fransum meer dan ooit bezocht door passerende wandelaars en fietsers. Het gastenboek staat vol met blijken van waardering voor kerk en omgeving.

Ook is er gedurende deze zomer geregeld gebruik van de kerk gemaakt door kleine gezelschappen die in staat waren aan de coronaregels te voldoen. Het aantal stoelen in de kerk is uitgedund en op anderhalve meter gezet.

Op 4 juli hebben Robert Smith, Viola da Gamba en Israël Golani,  Theorbe in 2 sessies een prachtig concert gegeven.

Om optredens als deze aan te moedigen in deze moeilijke tijden heeft de vroedschap besloten de kerk gratis ter beschikking te stellen aan musici die financieel afhankelijk zijn van publieke optredens.

Onze penningmeester Dick van der Meijden heeft te kennen gegeven dat hij wil stoppen met zijn taak. Dick heeft zich vele jaren met grote inzet en toewijding  van zijn taak gekweten. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. De vroedschap heeft Ellen van der Heijdt, burgeres van Fransum, bereid gevonden zijn taak over te nemen.

De wens om de keuken in Fransum te verbeteren begint nu toch werkelijkheid te worden. In overleg met de SOGK en een keukenbedrijf worden nu ontwerptekeningen gemaakt. Via de verkooptafel in de kerk, waar sinds kort ook het fraaie boekje Middag Humsterland te koop is, hopen we nog wat extra inkomsten te genereren om de kosten van deze verbouwing te kunnen dragen.

Op 25 oktober en 8 november zijn er concertjes in Fransum.

25 oktober treedt het Remi ensemble, Ronald Weering, op met luitmuziek om 15.00uur

8 november is er het ensemble Laurens Moreno met zigeunermuziek voor 2 altviolen, bas en cymbaal om 15.30uur. Nadere informatie oa over de noodzakelijke reservering en het programma kunt u vinden op onze website onder het kopje evenementen. Beide concerten zijn van harte aanbevolen.

Blijf gezond!

Jan Rijkmans, secretaris vroedschap.

Nieuwsberichten

Fransum in Coronatijd (vervolg)

Geachte burgers,

De laatste vier maanden heeft het culturele leven een fikse stagnatie opgelopen.

Het Corona-virus en de RIVM maatregelen hebben voor velen tot ernstige beperkingen geleid.

De Vroedschap heeft de eerste vier maanden van de “ intelligente lockdown “ de kerk voor individuele bezoekers open gehouden. Wel hebben wij het toilet voorlopig moeten sluiten.

Uit de hartenkreten in het gastenboek merken wij, dat toch nog velen een uitstapje naar de wierde hebben ondernomen. Het verheugt ons, dat men het de rust en verstilling in de kerk weet te waarderen.

De vroedschap heeft gehoor gegeven aan de oproep van de kerken in Nederland om vanaf eind maart tot 5 mei iedere woensdagavond van 19.00uur tot 19.15uur de kerkklokken te luiden als teken van hoop en troost. 7x Heeft de klok van Fransum geklonken over het Middag-Humsterland.

In protocollen hebben we deze maatregelen verwoord. U vindt deze bij het hoofdstuk “verhuur”. De regels voor de individuele passanten staan aangeplakt bij de kerk en zijn op het prikbord bevestigd. Tot het moment dat van overheidswege meer verruiming mogelijk wordt geacht, blijven deze regels van kracht. Wij volgen daarbij de regels die de Stichting Oude Groninger Kerken voor al haar monumenten heeft afgekondigd.

Wij hopen in de  tweede helft van dit jaar weer beperkt activiteiten te kunnen organiseren en gezelschappen toe te laten. Uitvoerende kunstenaars, die financieel afhankelijk zijn van optredens bieden wij gedurende dit jaar de mogelijkheid de kerk gratis te gebruiken. De vroedschap zal waar mogelijk hen ondersteunen.

Namens de Vroedschap Fransum,

Joost Boskamp

Nieuwsberichten

Fransum in Coronatijd

Zoals iedereen zich moet houden aan de verordeningen die tot doel hebben de verspreiding van het coronavirus in te dammen, zo ziet de vroedschap Fransum zich ook genoodzaakt alle activiteiten in en om het kerkje te annuleren tot 1 juni 2020.

Dit betekent dat de schoonmaakdag op 2 april niet doorgaat. Er zal een nieuwe datum in betere tijden vastgesteld worden. De concertjes gepland tussen nu en 1 september gaan niet door.

De klok van Fransum wordt op de woensdagavonden van de maanden maart en april van 19:00-19:15 geluid als klok van hoop en troost

De kerk mag gewoon open blijven om beschutting te bieden aan individuele passanten, mits de bezoeker de 1,5 m afstand van de medemens in acht neemt. Gebruik van het toilet is verboden.

Nieuwsberichten

voorjaarsbrief 2020

Februari 2020

Geachte burger van Fransum,

Met veel plezier willen wij u op de hoogte brengen van de belangrijkste gebeurtenissen in het afgelopen jaar.

2019 stond in het teken van het gouden jubileum van de Stichting Oude Groninger Kerken. Dat is goed merkbaar geweest.
In dat kader is de Pronkjewail wandelroute uitgezet en deze liep langs Fransum. Het kerkje fungeerde als onbemande stempelpost en heeft zo zeer veel bezoekers ontvangen. Gezien het succes is de organisatie van deze wandeltocht voornemens dit concept verder uit te bouwen, hetgeen de bekendheid van Fransum zeker ten goede zal komen.

In maart hebben we met een aantal burgers hard gewerkt om de kerk er schoon en uitnodigend uit te laten zien. Dat is goed gelukt.

Begin juli hadden we de strijkkwartetten dag waar weer diverse ensembles hun beste beentje voor hebben gezet.

Augustus ZomerJazzFietstour maand: dit jaar was er wat minder belangstelling dan het voorgaande jaar, hetgeen aan de programmering gelegen kan hebben.

Op open monumentendag dit jaar was ons monument verhuurd en dus niet open.

Op 16 november heeft Egge Knol, conservator archeologie en geschiedenis van het Groninger museum, een lezing gehouden over de historie van het Middag-Humsterland. De kerk was geheel uitverkocht.

Tot zover de terugblik.

Komend jaar hopen we met een 5-tallige (oneven aantal, dan staken de stemmen niet) vroedschap de belangen van Fransum te behartigen. Josien Rijkmans- van der Laan gaat ons versterken en gaat de contacten met de huurders onderhouden. Het blijkt dat dit onderdeel van onze taak de afgelopen tijd veel belangrijker is geworden. Hiermee kunnen we de penningmeester ontlasten.

Het plan om wat aan de keuken te gaan doen, is weer uit de ijskast gehaald. De behoefte de faciliteiten dienaangaande te verbeteren, wordt unaniem gevoeld. De verhuur ketst nogal eens af op de ontoereikende huishoudelijke voorzieningen. Overleg hierover met de SOGK is gaande.

De voorlopige agenda voor 2020 ziet er als volgt uit:

– donderdag 2 april is de jaarlijkse schoonmaak dag met de burgers gepland. U wordt van harte uitgenodigd hieraan mee te doen. Afgelopen jaar was het een uitermate gezellige en dus zeer geslaagde dag. Gaarne opgave bij Joost Boskamp: tel: 0503013722/0653738709.

– zondagmiddag 19 april: concert gegeven door de ‘Rijkmans Cousinade’ in het kader van de jaarlijkse muziek dag waar alle neven en nichten Rijkmans en aanhang samenkomen om te musiceren. Aanvang 15.00uur, einde plm. 16.30uur. Thee en koffie met versnapering inclusief. Toegang gratis.

– zondagmiddag 3 mei: concert door het ensemble Laurens Moreno. Laurens is altvioliste met een grote voorliefde voor Hongaarse zigeunermuziek. Met haar orkest treedt zij in wisselende samenstelling op. (Zie ook www.laurensmoreno.com )Toegang: 15 euro, kinderen onder de 12 jaar gratis. Aanvang 15.30uur.

– van 5 juni tot en met 21 juni houdt Wim de Boer, keramist te Winsum open atelier in de kerk.  Hij is dagelijks van 11 tot 16.00uur aan het werk met klei die hij betrekt uit de directe omgeving van Fransum. Hij maakt kloostermoppen en Fransumer kommetjes. Daarnaast exposeert hij  eigen werk.

– zaterdag 4 juli: strijkkwartetten dag

– zaterdag 29 augustus: ZomerJazzFietstour

– zaterdag 12 september: Open Monumenten dag

– zondagmiddag 4 oktober: concert Kamerkoor Peize

Wij hopen van harte dat u de vroedschap van Fransum ook dit jaar weer wilt ondersteunen met uw bijdrage van tenminste 25 euro per jaar.

Namens de vroedschap,

J.G.Rijkmans, secretaris