Nieuwsberichten

Echtpaar Dick en Rieteke Verel geridderd


Wij zijn zeer verheugd dat 28 april jl het echtpaar Verel is geridderd in de orde van Oranje Nassau. Zij hebben deze onderscheiding gekregen niet alleen op grond van hun verdiensten voor het muziekinstrumenten museum te Vosbergen maar ook voor hun jarenlange inzet voor de kerk van Fransum. Zij waren de oprichters van de vroedschap en hebben hiervan 50 jaar lang deel uitgemaakt.    Op zaterdag 23 oktober a.s. zal ter ere van hen een feestelijke en muzikale bijeenkomst in Fransum gehouden worden waarbij u als burger van harte uitgenodigd bent. De uitnodigingen voor de feestelijke middag zijn de deur uit.                              

De ridders Dick en Rieteke Verel

Nieuwsberichten

Voorjaarsbrief 2021

Geachte burger van Fransum,

Fransum zit al enige maanden op slot. Een uitzonderlijke situatie waar niemand blij mee is. Alle activiteiten liggen stil. Zoals u gemerkt zult hebben, zijn de dappere pogingen om concertjes coronaproof te organiseren grotendeels gestrand omdat de lockdown maatregelen telkens weer verder werden aangescherpt. Wel hebben we de kerk enige malen kunnen aanbieden aan musici die een geluidsopname hebben gemaakt. Zo heeft het trio Anamesa  van Leonieke Toering op 31 januari jl. een video-opname gemaakt die middels bijgaande link is te horen en te zien https://www.youtube.com/channel/UCf_LTVDANhbWYvOWCzgBwHg

De aangekondigde schoonmaak dag op 27 maart is tot nader order uitgesteld.

Wij hopen dat we door de vaccinatie campagne in de loop van het jaar weer activiteiten kunnen organiseren zonder bang te hoeven zijn dat deze op het laatste moment weer niet door kunnen gaan. De stoelen in de kerk staan op anderhalve meter op u te wachten! Er staan, voor ons gelukkig, een behoorlijk aantal musici te trappelen om dit jaar in Fransum te kunnen optreden. Helaas is het nu niet zinvol dit allemaal met u te delen. We hopen dit op afzienbare termijn wel te kunnen doen middels een extra mail.

We zullen ook onze website met de rubriek evenementen nauwkeurig bijhouden.

Het zal de meesten van u ontgaan zijn, maar:

DE VROEDSCHAP FRANSUM BESTAAT DIT JAAR 50 JAAR!!

Wij beraden ons hoe we, ondanks corona, deze mijlpaal kunnen gedenken. Hierover zullen we onze burgers uiteraard berichten.

Oscar de Bruijn, die het sanitair in Fransum onderhoudt, stopt hiermee eind dit jaar. Wij zijn op zoek naar een opvolg(st)er. Suggesties zijn welkom via  vroedschapfransum@gmail.com

De beide broers Hogewerf stoppen op termijn met het boerenbedrijf en de bed en breakfast  “de stallen”. Zij dragen ons kerkje een zeer warm hart toe. Zij zullen er zorg voor dragen dat hun opvolgers de belangen van Fransum en haar burgers goed in het oog zullen houden. Hoe het allemaal precies gaat lopen, is nog onbekend. De gesprekken met o.a. de SOGK zijn gaande.

Wat betreft de aanpassingen aan de keuken verloopt het proces traag. We hebben 2 offertes gevraagd die we binnenkort hopen te kunnen beoordelen. Op zijn vroegst zou het in juli as mogelijk zijn om met het werk te beginnen en we proberen de renovatie met zo weinig mogelijke overlast voor eventuele huurders te laten plaatsvinden.

Tot slot verzoek ik u om de burgerbijdrage van 2021 te voldoen. Voor uw administratie heb ik een aparte nota toegevoegd.

Jan Rijkmans secretaris

P.S. Zojuist bereikt ons het bericht dat passantenbezoek aan de kerk weer is toegestaan. Wij doen de deur dus weer open!!

Nieuwsberichten

Najaarsbrief 2020

                                           

Geachte burgers van Fransum,                                             Peize,  Oktober 2020

Zoals u wel gehoord en begrepen zult hebben, zijn alle activiteiten die werden aangekondigd in de voorjaarsbrief afgezegd of uitgesteld. Desondanks is het niet stil gebleven in Fransum. Juist door de inperkende maatregelen die de Coronacrisis nog steeds met zich meebrengt, is Fransum meer dan ooit bezocht door passerende wandelaars en fietsers. Het gastenboek staat vol met blijken van waardering voor kerk en omgeving.

Ook is er gedurende deze zomer geregeld gebruik van de kerk gemaakt door kleine gezelschappen die in staat waren aan de coronaregels te voldoen. Het aantal stoelen in de kerk is uitgedund en op anderhalve meter gezet.

Op 4 juli hebben Robert Smith, Viola da Gamba en Israël Golani,  Theorbe in 2 sessies een prachtig concert gegeven.

Om optredens als deze aan te moedigen in deze moeilijke tijden heeft de vroedschap besloten de kerk gratis ter beschikking te stellen aan musici die financieel afhankelijk zijn van publieke optredens.

Onze penningmeester Dick van der Meijden heeft te kennen gegeven dat hij wil stoppen met zijn taak. Dick heeft zich vele jaren met grote inzet en toewijding  van zijn taak gekweten. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. De vroedschap heeft Ellen van der Heijdt, burgeres van Fransum, bereid gevonden zijn taak over te nemen.

De wens om de keuken in Fransum te verbeteren begint nu toch werkelijkheid te worden. In overleg met de SOGK en een keukenbedrijf worden nu ontwerptekeningen gemaakt. Via de verkooptafel in de kerk, waar sinds kort ook het fraaie boekje Middag Humsterland te koop is, hopen we nog wat extra inkomsten te genereren om de kosten van deze verbouwing te kunnen dragen.

Op 25 oktober en 8 november zijn er concertjes in Fransum.

25 oktober treedt het Remi ensemble, Ronald Weering, op met luitmuziek om 15.00uur

8 november is er het ensemble Laurens Moreno met zigeunermuziek voor 2 altviolen, bas en cymbaal om 15.30uur. Nadere informatie oa over de noodzakelijke reservering en het programma kunt u vinden op onze website onder het kopje evenementen. Beide concerten zijn van harte aanbevolen.

Blijf gezond!

Jan Rijkmans, secretaris vroedschap.