Nieuwsberichten

De penningmeester Dick van der Meijden heeft controle laten verrichten van de boeken. De Kascommissie (de Burgers M. Hillen en R. Biermasz) heeft zich over de boekhouding gebogen en ons bericht dat de financiën naar behoren worden bijgehouden. Wij danken deze leden voor hun bemoeienis en rapportage. Op de website (zie onder) treft U een financieel overzicht aan. Het jaar 2017 is afgesloten met een batig saldo van € 317,34. Dit batig saldo is toegevoegd aan de lopende rekening. De balans laat een positief saldo van € 10.451,08 zien, waarvan € 9000,00 op een spaarrekening is geplaatst. Deze reserve wordt vooral aangehouden voor te verwachten investeringen zoals vervanging van een Cv-ketel, meubilair, etc.

Deze vooffie en koek. Belangstellende muziekvrienden zijn ook welkom.

De Jazz-fietstour zal ook dit jaar de kerk van Fransum aan doen.

Kwartetdag Groningen vindt plaats op zaterdag 7 juli

Open Monumentendag zal zich op zaterdag 8 september afspelen.

Daarnaast zijn reserveringen geboekt voor o.a. school-educatie bezoek, sleep-in, familiebijeenkomsten en huwelijk. Tijdens deze bijeenNieuwsberichten over het vroedschap.

VOORJAARBERICHT

      DE VROEDSCHAP FRANSUM

Geachte Burgers, vrienden van Fransum,

Maart 2018

Dit voorjaarsbericht geeft u een overzicht van activiteiten van de vroedschap van de afgelopen maanden. Tegelijkertijd stellen we u op de hoogte van toekomstige plannen.  Het wordt lente!  Tijd voor een voorjaarsconcert (zie hieronder).

De afgelopen maanden heeft de vroedschap intensief overlegd over het al dan niet plaatsen van een vleugel (in bruikleen). Uiteindelijk is onze afweging daar toch vanaf te zien. Kans op beschadiging door wisseling van temperatuur en vochtigheid wordt door ons als een te groot risico ingeschat.

Onze inspanningen om de Stichting een ANBI-status te verlenen heeft enkele maanden vertraging opgelopen, door administratieve onvolkomenheden. Maar, het komt de komende maanden voor elkaar.komsten dienen passanten zich te schikken naar de aanwijzingen van de huurders van dat moment.

De Vroedschap heeft zijn website vernieuwd!

https://kerkfransum.wordpress.com  Via deze site kunt u reserveringen doen voor uw activiteiten. Zo kunt u ook gemakkelijk met de leden van de vroedschap overleggen per mail.  Dit is de plek voor Verhuur/Reserveringen. U kunt ook via de Stichting Oude Groninger Kerken zoeken. Klik in hun site “kerk Fransum” aan en selecteer via de knop “links” https://kerkfransum.wordpress.com Dan komt u automatisch op onze vernieuwde site terecht. Het zal gemakkelijker worden om tussentijdse berichten over activiteiten rond te zenden.

Wij hopen u dit voorjaar te ontmoeten bij een van onze activiteiten.

Namens De Vroedschap Fransum,

Joost Boskamp,

Voorzitter                                         j.j.boskamp@kpnplanet.nl

 

Secretaris                                         Jan Rijkmans (06-53932236)

Lageweg 10, 9321 VM Peize

janrijkmans51@gmail.com

Penningmeester:                            Dick van der Meijden (050-3061291)

d.vandermeijden@outlook.com

Rekening ING:                                 NL57INGB0003158381 t.n.v. Penningmeester

Stichting Vroedschap Fransum te Sauwerd

rjaarsbrief is tevens een verzoek om uw jaarlijkse Burgerbijdrage (donatie) ad                               € 25.00 over te maken op het bankrekening nr NL 57 INGB 0003.15.83.81 ten name van Penningmeester Stichting Vroedschap Fransum. De Vroedschap heeft geconstateerd dat ons burgerbestand opgeschoond moet worden. Wij hebben daarom besloten, die burgers die meer dan drie jaar achtereen hun donatie niet hebben betaald, uit ons bestand te verwijderen. Wij gaan ervan uit, dat zij stilzwijgend hun burgerlidmaatschap hebben beëindigd.                        

Activiteiten: Veel reserveringen zijn tot op heden al geboekt. Op de volgende pagina worden zij benoemd. Wij verzoeken u voor reserveringen onze nieuwe website gebruiken en niet meer te bellen met het echtpaar Verel. Zij hebben het regelen van de verhuur na vele jaren aan ons overgedragen.

Voorjaarsconcert voor alle Burgers op zondag 29 april (zie de bijgesloten Flyer).

U bent van harte uitgenodigd om dit soloconcert bij te wonen. Wij verzorgen traditiegetrouw de komst!